Lyrics to track 2 and 3 on Nu!

445337One of the best ways to practice your Swedish is writing down the lyrics of new songs after listening to them several times. Here are the lyrics to Marie’s ”Det bästa som nånsin kan hända” and ”Det är nu!”.

 

 

 

 

 

Det bästa som nånsin kan hända Det är nu!
(Uno Svenningson / Mikael Bolyos) (Ulf Schagerström / Mikael Bolyos)
Jag öppnar dörren mot ljuset, Det är nu som varje steg är det första jag tar
Natten har varit ung Det är nu som varje stund
Jag öppnar dörren mot bruset, Är det största jag har
Jag känner mig så lugn Det är nu som jag kan
Hålla kärleken kvar
Det bästa som nånsin kan hända, Det är nu
Det händer mig här och nu
Det bästa som nånsin kan hända Nånstans längs vägen
Är när jag möter en dag, Ligger nåt jag förlorat
Full av behag, till slut Nånstans längs vägen men jag vet inte vad
Nånstans i hjärtat har jag slutat att fråga
Jag följer stigen mot vattnet, Nånstans så vet jag precis vart jag ska
Och speglar mig däri
Jag vadar ut trots kylan, Det är nu som varje steg är det första jag tar
Kan inte låta bli Det är nu som varje stund
Är det största jag har
Det bästa som nånsin kan hända, Det är nu som jag kan
Det händer mig här och nu Hålla kärleken kvar
Det bästa som nånsin kan hända Det är nu
Är när jag möter en dag,
Full av behag, till slut Nånstans längs åren blev vintrarna längre
Nånstans längs åren
Du fick mig att drömma Blev det är bistert och kallt
Att börja om igen Nånstans så har jag lämnat
Att våga tro på framtiden Allt det där bakom
Du fick mig att känna Nånstans så är jag i början av allt
Hur ett hjärta kan slå
Som ingen oro kan Det är nu som varje steg är det första jag tar
Det är nu som varje stund
Det bästa som nånsin kan hända, Är det största jag har
Det händer mig här och nu Det är nu som jag kan
Det bästa som nånsin kan hända Hålla kärleken kvar
Är när jag möter en dag, Det är nu
Full av behag, till slut
Det är nu som varje steg är det första jag tar
Det är nu som varje stund
Är det största jag har
Det är nu som jag kan
Hålla kärleken kvar
Det är nu
Det är nu som jag kan tro
Att det är sant det jag ser
Det är nu som jag kan famna
Allt dagarna ger
Det är nu som jag vet
Att det finns så mycket mer
Det är nu